2018  |  A GAZİANTEP UNİVERSITY PROJECT

"Bu Proje Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

"This project is funded by the Erasmus + Program of the European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

"MÜLTECi DE EBEVEYNDiR"

Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children

Project Ref No: 2017-1-TR01-KA204-045870

PROJE ORTAKLARI

- Gaziantep Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan refah bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici, sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir kurum olma adına; aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı, bütüncül, sosyal politikalar üretme, uygulama ve izleme çalışmalarını yürüten bir kamu kuruluşudur. Müdürlükte; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Ail eve Toplum Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Sosyal Yardımlar, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri birimlerince toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik iş ve işlemler yürütülmekte, Yasal ve Sosyal hakların takip edilip mevzuat çerçevesinde çeşitli hizmetler sunulmakta olup, barınma, psiko-sosyal destek, ekonomik destek, koruyucu ve önleyici hizmetler de verilmektedir.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra bakanlığımızın hizmet modellerinden faydalanan toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik yerel hibe programlarından faydalanarak, engelliler, yaşlılar, çocuklar, Şehit ve Gazi aileleri ve mültecilere ihtiyaç duydukları konular üzerine de birçok proje çalışmaları yapılmaktadır.

 

- Kayra Yöneylem Eğitim Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. - Türkiye

2010 yılında Gaziantep’te kurulan Kayra Yöneylem Danışmanlık Eğitim ve Mühendislik, bireysel ve kurumsal alanda, sosyal, ekonomik ve teknik araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bunun yanı sıra kuruluşun özel uzmanlık alanları vardır. Kişisel gelişim eğitimleri eğitmenliği ve eğitim koordinatörü, Koçluk ve NLP Sertifika Eğitimleri Eğitmenliği, Etkili Sunum Teknikleri Eğitmenliği, Kurumsal Eğitimler Eğitmenliği, Bireysel ve Kurumsal Koçluk,  NLP Seansları Danışmanlığı, Diksiyon Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitmenliği bu uzmanlık alanlarındandır. Kayra Yöneylem Danışmanlık Eğitim ve Mühendisliğin, eğitim faaliyetlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

*Özel Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerine “Değişimin Felsefesi” semineri

*NoiGourup A.Ş. Yöneticilerine Kurumsal Koçluk ve Danışmanlık

*Gaziantep Gasmek, Eğitici Eğitimi Programı Kapsamında Empatik İletişim ve Beden Dili Eğitimi

*Zirveli Gelişim Akademisi (Kaplan Halı), Etkili İletişim ve Beden Dili, Koçluk Teknikleri Eğitimi

*Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi Yönetici ve Öğretmenlerine Öğrenci Koçluğu Semineri

*Gaziantep TÜRGEV, Diksiyon, Empatik İletişim ve Beden Dili Seminer ve Eğitimleri

*Gaziantep Rotary Kulüp, Empatik İletişim ve Beden Dili Semineri

*Gaziantep AIESEC, Beden Dili ve Etkili İletişim Semineri

*Dünyagöz Hastanesi Gaziantep ve Adana Şubelerinde:

 Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi

 Stres ve Zaman Yönetimi, Motivasyon Teknikleri Eğitimi

 Kurumsal Kültür ve Kurumsal Kültürü Oluşturan Ögeler

 (Vizyon, Misyon, Değerler, Hedef belirleme, Kurumsal Çatışma)

* Enderpen ve Ender Alüminyum Personeline Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi

*Safir Otel, Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi

*Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Oryantasyon Eğitimi, Etkili ve Doğru Konuşma Dersleri

*Yerel Basın Organları Mensuplarına, Etkili İletişim ve Konuşma Yanlışlıkları Seminerleri

*Kayra Yöneylem, Danışmanlık, Eğitim ve Mühendislik’ te

 2. 000 saat civarında Yaşam ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Eğitimi,

 1. 000 saat civarında Etkili İletişim Eğitimi

 600 saat civarında Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi

 300 saat civarında Sunum Teknikleri Eğitimi’dir.

Kayra Yöneylem Danışmanlık Eğitim ve Mühendislik, "Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children (Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi) projemiz sırasında özellikle eğitim alanındaki ihtiyaçlarımızda bize en önemli desteği sağlayabilecek yerel ortaklarımızdan biridir.

 

- ACD LA HOYA/ AsociaciónCulturalyDeportiva La Hoya - İspanya

ACD La Hoya, İspanyol Kültür ve Spor Derneği, işbirliği, entegrasyon, çevre koruma, dayanışma,   insanlık ve evrensel insane değerler ilkelerine dayalı ve topluluğun kendi fikirlerini yaratma, düşünme, gerçekleştirme ve inşa etme imkânı tanıyacak bir ortamı teşvik etmektedir. ACD LA HOYA İspanya’daki mülteci insanlara yardım eden organizasyonlarla işbirliği yapmakta farklı kampanyalar ve etkinliklere önemli oranda destek vermektedir. Aynı zamanda hem İspanya’daki hem de Yunanistan’daki mültecilere ellerinden geldiği kadar malzeme, gıda ve kıyafet göndererek onları desteklemeye çalışmaktadırlar. Ayrıca ACD LA HOYA’nın Erasmus Plus Projeleri yönetimi ve uygulaması için çeşitli deneyimleri bulunmaktadır. Projemizle alakalı benzer hedef kitleler ile çeşitli bağlantıları olan ACD LA HOYA projemiz sırasında Eğitim programı/Eğitim modülü vb. etkinliklerimizi destekleyebilir ve bizimle işbirliği yapabilir niteliklere sahip bir kuruluştur.

 

- Developmental Centre Of Thessaly (AnaptixiakoKentroThessalias) (AKETH) - Yunanistan

AnaptyxiakoKentroThessalias Eğitim Grubu - Yunanistan'ın Trikala kentinde bulunan AKETH-EG (Thessaly-Gelişim Merkezi -EG), EOPPEP  2004 yılında kurulmuş olup, Nitelikler ve Mesleki Rehberlik Sertifikası için Yunan Ulusal Organizasyonu tarafından tanınmış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.  AKETH kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için, amacına veya misyonuna daha fazla ulaşmak noktasında artı gelirlerini kullanmaktadır. Çeşitli faaliyetler gösteren bu kuruluş bu faaliyetleri ile elde edilen gelirleri sayesinde danışmanlık hizmetleri sunmanın yanı sıra, AKETH laboratuarı aracılığıyla e-çözümler de sunan uluslararası mesleki eğitim sağlayıcıdır.

AKETH, Yunanistan’daki Ulusal Mesleki Eğitim / Beceri Akreditasyonu Örgütü (EOPPEP) ve Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi(CVET) tarafından da tanınmış bir kuruluştur.  Aynı zamanda bir İlk Mesleki Eğitim Merkezi (IVT) olup, AKETH İnovasyon Robotiği Lab'ı (AIR) çalıştırmaktadır. Ayrıca AKETH, E.OPP.P.P.'nin [Yeterliliklerin Belgelendirilmesi ve Mesleki Rehberlik (EOPPEP) Ulusal Örgütü] Yaygın Eğitim Eğitiminde Yetişkin Eğiticilerin Eğitim Düzeyinin Belgelendirilmesi için bir sınav merkezidir.

AKETH, Eğitim Bakanlığı, Yaşamboyu Öğrenme ve Din İşleri tarafından geliştirilen "π3" kalite çerçevesinin pilot uygulamasına bir ortak olarak katılmaktadır. '' Π3 '' çerçevesi, eğitim hizmetlerinin kalitesini sağlamak için açık ve geribildirim sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Erasmus +, Leonardo Da Vinci, Grundvig, Gençlik Programı Erasmus +, COSME gibi farklı alanlarda Avrupa projelerinde uzun vadeli bir tecrübeye sahiptir. Enerji, Çevre, Tarım, Girişimcilik, ECVET, CBS, Turizm, Kültür, STEM, ASTEM, vb. Kalkınma merkezi olarak faaliyet gösterdikleri geniş bir ortak ağa sahiptirler. Bu nedenle  kamu otoriteleri, eğitim ve okul müdürlükleri ile ihtiyaçlarımıza göre aracı organizasyon rolü üstlenebilir bir kuruluştur. Bundan başka Yunanistan’da Suriyeli mültecileri almak ve barındırmak için kurulmuş bir yerleşim (mülteci kampı) bulunmaktadır.  Şu anda, 500 kadar mülteci (aileler, refakatsiz çocuklar ve gençler) bu kampta yaşamaktadır. Dolayısıyla AKETH Projemiz kapsamında bu mültecilere yönelik çalışmalar konusunda ve mültecilerin öğrenme becerilerini geliştirmek ve zenginleştirmek için farklı eğitim yaklaşımları benimseyen ve geliştiren bir kuruluştur. Kuruluşun projemiz kapsamındaki en önemli yaklaşımlarından biri de, tamamlanan uzaktan eğitim modelidir. Bu model Britannic Açık Üniversitesi ve Yunan Açık Üniversitesi tarafından kabul edilmiştir.

 

- Association “Europeancenterforeducation, scienceandinnovations”(ECESI) - Bulgaristan

(ECESI), Bulgaristan'da bulunan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kişisel büyüme ve bütünlüğü teşvik etmenin yanı sıra, mutlu ve sağlıklı bir hayat tarzını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yaşam boyu motivasyonu zenginleştirmek için gençler, yetişkinler ve nesiller arası eğitim alanlarında yenilikçi eğitimi desteklemeyi hedef edinmiştir. Öğrenen, öğrenilenlerin uyarlanabilirliğini arttırmak ve öğrenme faaliyetlerinin hepsini teşvik etmektedir. Kuruluşun çoğu etkinliği, sağlıklı yaşam tarzı ve alternatif yaşam biçimleri üzerine odaklanmıştır. Çevre sorunlarına, ekolojiye, kültüre ve sürdürülebilir kalkınmaya da çok dikkat edilmektedir.

ECESI'nin misyonu, yaşları ne olursa olsun, nitelikleri ve etnik kökenleri bakımından bütün yaşam eğitiminde fırsat yaratmaktır. ECESI, risk altında olan insanlara yönelik mesleki oryantasyon, eğitim ve öğretim üzerine, ayrıca genç insanlara ve engellilere odaklanmaktadır. ECESI, gönüllü olarak katılım ile yetişkinler için daha iyi bir yaşam biçimini sunmaktadır. Bir organizasyon olarak, gençlere ve ayrıca yurtdışına seyahat etme konusunda daha az imkana sahip insanlara, sosyalleşme ve açık fikirli olma şansını vermek isteyen bir kuruluştur.  (ECESI) eğitimleri, gençlik alışverişleri, gönüllü hizmet, gençlik politikaları, toplum gelişimi, kültürlerarası diyalog ve sosyal girişimcilik gibi birçok alanı içermektedir. ECESI'nin önceliklerinin bir parçası, yeni teknolojilere dayanan yenilikçi ürünler ve bu ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Bu dernek;kariyer gelişiminde iki yıllık bir deneyime sahiptir. Kültürlerarası diyalogu geliştirmek ve eğitim öğretim alanında daha fazla fırsat yaratmak için çeşitli uluslararası konularda, uluslararası gençlik değiş tokuşları, eğitim kursları ve çalıştaylar düzenlemektedir.