2018  |  A GAZİANTEP UNİVERSITY PROJECT

"Bu Proje Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

"This project is funded by the Erasmus + Program of the European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

"MÜLTECi DE EBEVEYNDiR"

Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children

Project Ref No: 2017-1-TR01-KA204-045870

PROJE HAKKINDA

      2011 yılında Suriye'de başlayan savaş nedeniyle ülkemiz yoğun bir şekilde mültecilerin göçlerine maruz kalmıştır.  Bu noktada bulunduğumuz bölgede en çok mülteci alan şehirlerden biri olan Gaziantep şehri de onların yaşam mücadelelerine yakından tanıklık etmektedir.  Gaziantep'te yaşayan insanlar olarak bizler de onları yakından görüp, izleme fırsatı bulabildiğimiz için bu uyum ve adaptasyon süreci içerisinde onların proplemlerine tanıklık etmekteyiz. Mülteciler yaşadıkları  ekonomik, sosyal, kültürel sorunların yanı sıra eğitim alanında da bir çok sorunla karşı karşıya gelmişlerdir.  Bir toplumun uzun süre yaşadığı ülkeden bir başka ülkeye göç etmek zorunda kaldığında gittiği başka yerlerde daha önce sadece televizyonlar ve basın yoluyla haberdar oldukları kültürlere doğrudan maruz kaldığında çeşitli sorunlarla karşılaşması da kaçınılmazdır. Bu sorunun en önemli yanı ise bireyin içinde bulunduğu durumu içselleştirmesi ve durum karşısında duygularını kontrol edemeyip, sorunlarını gözünde daha fazla büyütmesidir.  Bu nedenlerle Projemiz okul çağında çocukları olan mülteci ebeveynlerin çocuklarının eğitim hayatında karşılaştıkları sorunlar karşısında içinde bulundukları şartlarda mantıksal çözüm çabaları ve bu noktada yeni topluma bu alanda kolay bir şekilde entegresyonlarını hedeflemektedir. Bahsi geçen hedef gruplar geldikleri topluma adaptasyon sürecinde hem kendileri hem de çocukları için faydalı olabilecek eğitimler, konferanslar, paneller gibi etkinliklere katılarak sorunlarını daha fazla minimalize edebileceklerdir. Aynı zamanda ülkesini bırakıp bir başka ülkede eğitim almak zorunda kalan çocuklarının içinde bulunduğu duygusal boyutu en iyi anlayacak ve sorunları çözümleyecek olanlar da yine onların sorumlu oldukları ebeveynleridir. Bu nedenle bizler de onların entegresyon sürecinde, bu sosyolojik sorun karşısında katkıda bulunabileceğimiz düşüncesiyle aynı zamanda onları bulundukları noktadan alıp hedeflediğimiz noktaya taşıma sürecinde gereken desteği vereceğiz. Onların var olan potansiyellerini harekete geçirme ve dolayısıyla en iyiyi gerçekleştirmeye yönlendirip, bireysel verimliliği artırmaya, onlara öz güven kazandırmaya, kişisel performanslarını ön plana çıkarmaya, onların istenilen performansa ulaşması için planlı bir gelişim ilişkisi kurmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Belirlediğimiz hedeflere doğru mülteci ebeveynlerin desteklenmesi ve onların sorunlarının üstesinden kendi kendilerine gelmesini öğrenmesini sağlama da en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Onların sorunları karşısında ne yapmaları gerektiği ile ilgili farkındalıklar yaratarak gelişim sürecine katkıda bulunacağız. Projemizi mülteci ebeveynlere yönelik olarak hazırlarken en önemli ana hedeflerimizden biri de sağlıklı nesiller yetiştirerek hem onlara hem tüm dünya insanlığına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Projemiz kapsamında yapacağımız araştırmalarla elde ettiğimiz veriler sonucunda birebir eğitimler, konferanslar, paneller ve toplantılar aracılığıyla maximum sayıda ebeveyne ulaşıp onlarla en iyi şekilde irtibata geçip bu süreçte gerekli olan eğitimleri, onlara vermeyi hedeflemekteyiz. Bunu yaparken toplumun tüm kesimlerinden, kurum ve kuruluşlarından destek almayı da en önemli ilkelerimiz arasına alıp, en mükemmel şekilde proje hedeflerimize ulaşmayı amaçlamaktayız.

       Projemizin konusu sadece bulunduğumuz şehirdeki mülteci ebeveynler için değil aynı zamanda Türkiye'nin tüm şehirlerindeki mülteci ebeveynleri de kapsamaktadır. Diğer yandan bulunduğumuz dönemde yapılan savaşlarda sivil insanlar çok zor durumda kalabildiğinden ülkelerini terkederek tüm dünya ülkelerinin kapılarını çalabilmekteler. Bu nedenle mültecilerin göçleri, onların yeni toplumlara adaptasyonları tüm dünya insanlığının ortak sorunudur. Biz bu ortak sorun karşısında sessiz kalmayarak, bu mülteci toplumların sorunları arasında en önemli olanlarından biri yani eğitim alanında yaşanılan sorunlarla ilgilenmeyi düşündük. Böylece onlara yapacağımız katkılarla hem onların mutlu, huzurlu ve başarılı olmaları için yaşam becerilerini arttırma hem de istenildiği gibi ve sürekli bir şekilde kullanılabilecek ve mülteci sorunlarıyla karşı karşıya kalan tüm dünya ülkelerinin de kullanabileceği bir eğitim alanı açmayı hedeflemekteyiz. Ebeveynler bizim ülkemize geldiklerinde çocuklarını savaşın bombalarından korumayı başarmışlardır ancak onların eğitimleri yepyeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle anne ve babaların kendilerini kendi ülkelerinde gibi rahat hissetmeleri ve rahat bir şekilde sorunlarını gerekli mercilere iletmesi böylece çocuklarına daha verimli anne ve babalar olmaları sağlıklı bir nesil yetiştirmeleri ile sonuçlanacaktır. Bu ise toplumun barış ve huzur içinde karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yaşaması için önem arz etmektedir. Ayrıca bizim projemizde cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kadın-erkek tüm mülteci ebeveynlere yönelik olarak çalışmalar yapılacaktır. Dolayısıyla hedef kitlemiz sınırlı değildir. Ebeveynler bu projeye doğrudan dahil olurken onların çocukları anne ve babaları aracılığıyla dolaylı olarak bu projeden faydalanabileceklerdir. Projemiz sadece yapıldığı mekan ve zaman ile sınırlı kalmayacak aynı zamanda örnek bir proje olarak diğer şehirlerde ve ülkelerde de yaygınlaştırılabilecek niteliktedir. Çünkü projemiz herhangi bir milliyete özel bir proje olmayıp mülteci konumunda olan tüm insanlara yöneliktir ki dünyanın farklı ülkelerinde farklı yerlerden gelen dini, dili, ırkı farklı bir çok mülteci bulunmaktadır. Bu özelliği ile projemiz evrensel bir nitelik taşımaktadır.

      Avrupa Birliği tarafından toplam 134.678.00 Euro hibe alan Projemiz 1 Eylül 2017 tarihinde başlamış olup, toplam süresi  2 yıl olarak  31 Ağustos 2019 tarihinde son bulacaktır. Bu süreç içerisinde mülteci ebeveynlere yönelik olarak hazırladığımız anketlere göre çıkaracağımız analiz raporumuz sonucunda hazırlayacağımız Eğitim Modülümüz mülteci ebeveynlerin yukarıda bahsi geçen sorunları karşısında yeni öğrenme becerileri kazanmalarını hedeflemektedir. Bu Eğitim Modülümüzü Web Platformumuz aracılığıyla daha fazla sayıda ebeveyne ulaştırmayı en önemli hedeflerimiz arasına koymuş bulunmaktayız. Uluslararası ortaklarımızın da katılacağı çeşitli eğitimlerle Eğitim Modülümüzün evrensel düzeyde kullanılması için gereken çabayı sarfederken bu Eğitim Modülünü birçok dilde kullanıma sunarak, yaygınlaştırmayı planlamaktayız. Bunların dışında yapacağımız bilgilendirme toplantılarımız, konferanslarımız ve eğitimlerimiz aracılığıyla da belirtilen hedef kitleye ulaşacağız.

     Projemiz başladığı tarihten itibaren Proje ekibimiz ve ortaklarımızla beraber aktif çalışmalar sergilemekteyiz. Bu kapsamda öncelikle projemize destek verecek olan kurum ve kuruluşları ziyaret ederek proje hakkındaki bilgilendirmeleri yapmaya devam etmekteyiz. Hem yerel ortaklarımız hem de proje ekibimizle sık sık yaptığımız toplantılarla projemizin durumunu gözden geçirmekteyiz. Bunların dışında Mart ayında Ulus Ötesi ortaklarımızla yapacağımız ilk toplantının da heyecanını yaşamaktayız.