2018  |  A GAZİANTEP UNİVERSITY PROJECT

"Bu Proje Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

"This project is funded by the Erasmus + Program of the European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

"MÜLTECi DE EBEVEYNDiR"

Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children

Project Ref No: 2017-1-TR01-KA204-045870

IO3 Mülteci Ebeveynler için Sosyal Entegrasyon, Öğrenme Becerileri Kazandırılması ve Adaptasyonunu Sağlamaya Yönelik Uygulanabilir Bir Eğitim Modülü

 

           Proje kapsamında oluşturacağımız eğitim modülümüzün geliştirilmesindeki temel amaç, mülteci ebeveynleri hayat boyu öğrenme modelinde harekete geçirmek, onları bulundukları noktadan alarak hedeflenen noktaya taşımak ve yeniden yapılandırarak yeni öğrenme becerileri kazandırmak ve kendini sürekli geliştiren bireyler olmalarını sağlamak, farkındalık yaratmak, aktif ebeveynler olmalarını sağlayarak hem ebeveynlerin gelişimi hem de çocuklarının eğitim kalitelerinin arttırılmasıdır. Ayrıca mülteci ebeveynlerin problem çözme, farklı kişilerle birlikte çalışma, kendini geliştirme, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma, hem çocuklarıyla hem okullarıyla hem de diğer ebeveynler ile iletişim kurma becerilerini arttırmaktır. Mültecilerin toplumla iletişiminin dolayısıyla uyum ve adaptasyon sürecinin güçlendirilmesini ve sürecin sağlıklı sürmesini sağlayacak önemli/ bazı empatik yaklaşımlarla duygusal boyutun güçlendirilmesi yöntemlerinin aranmasını amaçlamaktadır. Eğitim modülüne ve eklerine ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Ortak ülkelerin dillerindeki "Eğitim Modülü Odak Grup Çalışmaları Raporları" ile ilgili olarak lütfen dil seçeneğinden ortak ülkelerin sayfalarını seçiniz