2018  |  A GAZİANTEP UNİVERSITY PROJECT

"Bu Proje Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

"This project is funded by the Erasmus + Program of the European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

"MÜLTECi DE EBEVEYNDiR"

Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children

Project Ref No: 2017-1-TR01-KA204-045870

FİKRİ ÇIKTILAR

- IO1 Mülteci Ebeveynlere Yönelik İhtiyaç Analizi Anket Çalışması ve Raporu

Proje kapsamında mülteci ailelere yönelik bir eğitim modülü oluşturmayı planlıyoruz. Bu nedenle mülteci anne ve babaların ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla bu analiz raporuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu analiz raporu için bir anket çalışması yapılacaktır. Anket çalışması ihtiyaç tespiti aracı olarak projenin hedef kitlesi olan mülteci ailelere ulaştırılacaktır. Bu anket çalışması öncelikli olarak mülteci ebeveynlerin sorumlu oldukları çocukların eğitim süreçleri sırasında kendilerinin karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amacını taşımaktadır. Anketler ebeveynlerin çocuklarıyla, çocuklarının aileleriyle ve çevresiyle olan dil, entegrasyon, iletişim gibi temel konular üzerindeki sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespiti için kullanılacaktır. Anket analiz raporu bu doğrultuda ebeveynlere yönelik hazırlanacak eğitim modülü için rehber bir kaynak olarak görülmektedir. Diğer yandan yerel ve ulusal düzeydeki karar alıcılar için de politika belirlemede önemli bir analiz raporudur. Mültecilik, ailelerin sosyal entegrasyonu, sosyal adaptasyon ve uyum süreçleri evrensel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle proje ortağı ülkelerimizde de aynı çalışmalar yapılacaktır. Anket çalışması diğer benzer ülkelerde de uygulanabilir nitelikte olacaktır o nedenle sosyal medya ve web platform üzerinden de nihai faydalanıcılara ulaştırılacaktır.

 

- IO2 Proje Web Platformu

Proje ortakları için "sanal ofis" olarak da işlev görecek ve internet olanaklarını kullanarak etkili bir iletişim aracı sağlayacaktır. Proje web platformunun diğer hedefleri arasında, belge, bilgi paylaşımı, proje sürecini izlemek, proje sırasında ve sonrasında değerleme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve desteklemek, projenin sürdürülebilirliğini ve değerlenmesini sağlamak için bir platform sağlamak da sayılabilir.

 

- IO3 Mülteci Ebeveynler için Sosyal Entegrasyon, Öğrenme Becerileri Kazandırılması ve Adaptasyonunu Sağlamaya Yönelik Uygulanabilir Bir Eğitim Modülü

Proje kapsamında oluşturacağımız eğitim modülümüzün geliştirilmesindeki temel amaç, mülteci ebeveynleri hayat boyu öğrenme modelinde harekete geçirmek, onları bulundukları noktadan alarak hedeflenen noktaya taşımak ve yeniden yapılandırarak yeni öğrenme becerileri kazandırmak ve kendini sürekli geliştiren bireyler olmalarını sağlamak, farkındalık yaratmak, aktif ebeveynler olmalarını sağlayarak hem ebeveynlerin gelişimi hem de çocuklarının eğitim kalitelerinin arttırılmasıdır. Ayrıca mülteci ebeveynlerin problem çözme, farklı kişilerle birlikte çalışma, kendini geliştirme, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma, hem çocuklarıyla hem okullarıyla hem de diğer ebeveynler ile iletişim kurma becerilerini arttırmaktır. Mültecilerin toplumla iletişiminin dolayısıyla uyum ve adaptasyon sürecinin güçlendirilmesini ve sürecin sağlıklı sürmesini sağlayacak önemli/ bazı empatik yaklaşımlarla duygusal boyutun güçlendirilmesi yöntemlerinin aranmasını amaçlamaktadır.Aynı zamanda bu amaçların, mültecilerin eğitim sorununun en önemli ayaklarından biri olan ebeveynler üzerinde çeşitli yöntemlerle uygulanması planlanmaktadır.