2018  |  A GAZİANTEP UNİVERSITY PROJECT

"Bu Proje Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

"This project is funded by the Erasmus + Program of the European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

"MÜLTECi DE EBEVEYNDiR"

Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children

Project Ref No: 2017-1-TR01-KA204-045870

Üçüncü Ulusötesi Toplantısı, Gabrovo/ Bulgaristan, 5 – 6 Ekim 2018

 

Gaziantep Üniversitesi'nin yürütücüsü olduğu, 2017-1-TR01-KA204-045870 referans numaralı "Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children (Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi)" kapsamında üçüncü uluslar arası toplantımızı Bulgaristan’ın Gabrovo şehrinde Bulgar ortağımız ECESI önderliğinde 5-6 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Toplantıya Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörlüğü, yerel ortaklarımızdan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Kayra Yöneylem Danışmanlık Eğitim, Uluslar arası ortaklarımızdan İspanya’dan ACD LA HOYA,  Yunanistan’dan katılım sağladı. Toplantımızın gündem maddelerinden biri mülteci ebeveynler ile mülteci çocuklar ile aynı sınıfta eğitim alan yerli ebeveynlere yapılan anketlerin analiz raporları doğrultusunda hazırlanan ve ilk fikri çıktımız olan IO1 üzerinde yapılan görüşmelerdir. Bir diğer gündem maddesi ise Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan Eğitim Modülümüzün tanıtımı ve modül üzerinde interaktif görüşmeler olmuştur. Diğer yandan tüm ortaklarımız projemizin yaygınlaştırılması alanında yaptıkları faaliyetleri bizlerle paylaşırken Gaziantep Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gaziantep’te Mültecilerle ilgili yaptıkları çalışmaları paylaşmıştır.

Toplantının ilk gününde açılış konuşmasını Gaziantep Üniversitesi temsilcisi Dr. Öğr.Üyesi Fatma ÇAPAN yaptı. Çapan konuşmasında öncelikle katılımları için tüm ortaklara teşekkür ederek Gaziantep’te yapılan anketlerin analiz raporları ile ilgili çalışmaları içeren bilgiler aktararak, ilk fikri çıktı olan IO1(İhtiyaç Analiz Raporu Kitapçığı)’in tanıtımını yaparak ortaklara bu çalışmanın örneklerini sundu.  ÇAPAN ayrıca Projenin genel gidişatı, yaygınlaştırma faaliyetleri, Web Platform çalışmaları ile ilgili olarak da bilgiler aktardı.

Toplantı yerel ortaklarımızdan Kayra Yöneylem Danışmanlık Eğitim temsilcisi Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun  anket çalışmalarının verdiği raporlar sonucunda oluşturulan “Eğitim Modülü”nün tanıtımıyla devam etmiş olup, ortaklarımızla birlikte bu modül hakkında interaktif görüşmeler yapılmıştır.  Aynı kurumun temsilcilerinden olan Mehmet KÖROĞLU ise Türkiye’de bulunan mültecilerin genel durumları ve dünyada mültecilik sorununu ele alan konuşmasını yaptı.

Toplantımızın ikinci gününde Gaziantep Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcisi Rüstem ÇOBAN, Gaziantep’te mültecilerle ilgili olarak kurumlarının yaptıkları çalışmaları ve projemizin yaygınlaştırma faaliyetlerine katkılarını anlattı. Daha sonra Bulgaristan ortağımız ECESI ise Bulgaristan’da yaptıkları proje faaliyetleri ve yaygınlaştırma faaliyetlerini içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantımızın soru-cevap, tartışma bölümlerinden dördüncü ulusötesi toplantımızın 27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında İspanya’da yapılmasına karar verildi. Proje Koordinatörü Fatma ÇAPAN bir sonraki toplantı için ortaklarımızdan beklentilerini aktararak Mayıs ayında Gaziantep’te yapılacak olan Ortak Personel Eğitimi’ne tüm ortakların katılımını temenni etti. Ayrıca projenin yaygınlaştırılması ve tanıtımı ile ilgili çalışmaların devamını dileyen kapanış konuşmasını yaptı.

Projemiz kapsamında bulunan Uluslar arası ve Ulusal da bulunan tüm ortaklarımız üçüncü ulus ötesi toplantımıza eksiksiz olarak katılım sağlayarak, projemizin sağlıklı bir şekilde ilerleme sürecine önemli bir şekilde katkı sağlamış bulunmaktadırlar.