2018  |  A GAZİANTEP UNİVERSITY PROJECT

"Bu Proje Erasmus + programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

"This project is funded by the Erasmus + Program of the European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

"MÜLTECi DE EBEVEYNDiR"

Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children

Project Ref No: 2017-1-TR01-KA204-045870

Başlangıç Toplantısı (Kick off meeting), 19-20 Mart 2018, GAÜN

 

      Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından 2017 dönemi teklif çağrısı KA2 Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi kapsamında kabul edilen "Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children (Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma)" Projesi kapsamında 19-20 Mart 2018 tarihleri arasında ilk uluslarası toplantımızı başarıyla tamamladık. Proje koordinatörü Gaziantep Üniversitesi, aynı zamanda toplantıya ev sahipliği yapmıştır.

 

       İki gün süren toplantımızda yerel ve uluslar arası platformdaki ortaklarımızla bir araya geldik. Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya yerelden Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Müh. Hizmetleri, Ulus ötesinden ise İspanya’dan ACD LAHOYA, Yunanistan’dan AKETH, Bulgaristan’dan ECESI kurum ve kuruluşları katılım sağladı. Toplantımızın açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücümüz Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAPAN yaptığı sunumda öncelikle proje ekibini tanıtarak, Projenin çıkış noktasını anlatarak, Proje ortaklarının nasıl seçildiğine dair bilgiler vermiştir. Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAPAN aynı zamanda Projenin amaç ve hedeflerini, aşamalarını, yaygınlaştırma planlarını da anlattıktan sonra gelinen aşamaya kadar projenin yürütülmesindeki faaliyetleri ve proje ortaklarından beklentilerin neler olduğunu açıklamıştır.

 

       Projemizin yerel ortaklarından Kayra Danışmanlık Eğitim ve Müh. Hizmetleri temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu ülkemizde ve özellikle Gaziantep’teki Suriyeli mültecilerin genel durumları ve eğitim alanında yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler aktarmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Mustafa Yıldırım da yaptığı konuşmada savaş başladığından beri Suriyeli Mültecilerin ülkemize girişleri sayısal verilerle aktarmaya çalışmıştır. Bu sunumlar sonunda Suriyeli mültecilerin çok büyük bir kısmının Türkiye’ye ve özellikle Gaziantep sınır şehirlere yerleştiği daha net bir şekilde görülmüştür. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen toplantımıza katılan Salih Açıkgöz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu sürece katkılarını örneklerle ifade etti. Böylece toplantımızın ilk gününde uluslar arası platformdaki ortaklarımız 2011 yılında Suriye’de başlayan savaşla birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu genel durum hakkında bilgi edinme fırsatı buldular.

 

            Toplantımızın ikinci gününde Ulus Ötesi ortaklarımızdan Yunanistan’dan AKETH temsilcisi Gülşah Tzafolıas kendi kurumunun misyon ve  vizyonu hakkında bilgi verdikten sonra ülkesindeki mültecilerin durumları ve eğitim alanındaki politikalar hakkında bilgi paylaşımlarında bulundu. Ayrıca Projemizin yaygınlaştırma faaliyetlerine yapacakları katkılardan bahsetti. Bir diğer ulus ötesi ortağımız Bulgaristan ECESI toplantıya Skype ile katılarak ülkelerindeki mülteciler ve eğitim politikaları hakkında sunumunu yaptı. Toplantımıza İspanya’dan katılan ACD LAHOYA temsilcisi Eduardo Macıa Agullo sunumunda hem kuruluşları hem de İspanya’daki mültecilerin durumları ve uygulanan eğitim politikaları hakkında bilgi verdi. Bu sunumlar sonrasında Mülteci ebeveynlere yönelik olarak hazırladığımız anketlerin tanıtımı yerel ortağımız Kayra Danışmanlık ve Eğitim temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu tarafından yapıldı ve sonrasında hep birlikte bu anketler yeniden incelendi.

 

       Toplantı sonucunda yerelde ve ulusaldaki tüm proje ortaklarımız projemizin amaçları, hedefleri ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olmuştur. Ayrıca tüm ortaklarımız Türkiye, İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki mültecilerin genel durumları ve eğitim alanındaki uygulamalar ve yaşanan bazı sorunlar hakkında bilgi sahibi olmuştur. Mülteci ebeveynlere yönelik olarak hazırladığımız anketlerin uluslararası platformda da uygulanmasına ve bir daha ki toplantıya kadar bunların analiz raporlarının çıkarılmasına karar verilmiştir. Oldukça verimli geçen toplantımızda yaygınlaştırma planlarımız hakkında görüşmeler yapılmış olup, Web, Sitesi, Web Platformu, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızın tanıtımı da yapılmıştır. Toplantı sonucunda ortak bir deklarasyon hazırlanmış ve tüm katılımcılar tarafından imzalanmıştır. Son olarak güzel dilekler ve temenniler ile sonuçlanan toplantımızın ikincisinin Temmuz ayı başlarında Yunanistan’da yapılmasına karar verilmiştir.